هفته نامه پیام ساختمان > بازار مسکن > تسهیلات مسکن 1395/02/04

استقبال سازندگان به وام ساخت مسکن


استقبال سازندگان به وام ساخت مسکن

دولت این روزها برنامه‌های مختلفی برای تحریک بازار مسکن و پایان دادن به رکود دوساله، تدوین کرده است. اختصاص وام برای خرید مسکن از سوی متقاضیان، سیاستی بود که بارها روی آن تأکید شد و حالا افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن برای تحریک بخش عرضه مسکن در دستور کار قرار گرفته است.افزايش وام ساخت تا 150 ميليون تومان بدون سپرده، از برنامه‌های تسهیلات‌دهی بانک مسکن در سال 95 است و به‌این‌ترتیب سازندگان و شرکت‌های انبوه‌سازی که اقدام به ساخت مسکن با تکنولوژي جديد کنند، تسهيلات بانکی بدون سپرده دریافت می‌کنند.اگر صرفا این فناوری صنعتی‌سازی شود این تسهیلات ۱۳۰ میلیون تومان خواهد بود اما اگر توأم با انتقال فناوری و بهره‌وری انرژی و صرفه‌جویی باشد، به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد. این رقم در مراکز دیگر استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر به ۱۳۰ میلیون تومان و در سایر شهرها به ۱۰۰ میلیون تومان خواهد رسید.حال پرسش این است که آیا این نوع وام‌ ساخت، سازنده‌ها را تحریک به آغاز سرمایه‌گذاری ساختمانی، خواهند کرد؟ادامه این گزارش را می‌توانید در دویست و پنجاهمین شماره نشریه پیام ساختمان مطالعه کنید.نشریه پیام‌ساختمان را هر شنبه از روزنامه فروشی های سراسر کشور بخواهید.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه