هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1395/01/31

تجمع اعتراضی مهندسان مقابل شوراي شهر تهران

جمعي از مهندسان در اعتراض به لغو يكجانبه ارجاع كار نظارت روبه روي شوراي شهر تهران تجمع كردند.


تجمع اعتراضی مهندسان مقابل شوراي شهر تهران

جمعي از مهندسان در اعتراض به لغو يكجانبه ارجاع كار نظارت روبه روي شوراي شهر تهران تجمع كردند.به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، معترضان با دردست داشتن نوشته هايي با مضمون «شوراي شهر، حمايت» خواستار تلاش مجدانه شورا براي بازگشت به سيستم ارجاع كار توسط نظام مهندسي شدند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه