هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1395/01/28

پشت پرده تقابل نظام مهندسی و شهرداری


پشت پرده تقابل نظام مهندسی و شهرداری

در چند سال اخیر بحث ارجاع کار یکی از داغ‌ترین موضوعات حیطه ساخت‌وساز كشور بوده است. اما اقدام غافلگیرانه شهرداری در توقف اجرای ماده٣٣ چيزي این حرف‌ها و حدیث‌ها را به اوج خود رساند هفته‌ای که گذشت جنجال بر سر یک سؤال بدون جواب بود؛ «شهرداری با چه اختیاراتی می‌تواند یک قانون را لغو کند؟» همین مسئله و موج دل‌نگرانی‌ها، منجر به این شد تا برگزاری پنجمین دور مذاکرات کمیته پنج‌نفره حل اختلاف نظام‌مهندسی و شهرداری تهران هم تشکیل شود.پیش‌شرط نظام‌مهندسی هم برای هرگونه توافقی همچنان توقف یا لغو بخشنامه نهم فروردین شهرداری تهران است. آیا به پرده آخر این نمايش‌ می‌رسیم یا وارد قصه جدیدی می‌شویم؟ هرچند صحبت‌های مسئولان حکایت از احتمال توقف تمامی امور اختلافی دارد، اما گزارش‌های حاکی است در دو هفته آینده نیز مذاکرات برای توافق نهایی ادامه خواهد داشت...ادامه این گزارش را می‌توانید در دویست و چهل و نهمین شماره هفته‌نامه پیام‌ساختمان مطالعه گکنید.هفته‌نامه پیام‌ساختمان ر ا هر شنبه از روزنامه‌فروشی‌های سراسر کشور بخواهید.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه