1395/01/28

خطر کار چاق کنی در شهرداری

خطر کار چاق کنی در شهرداری

سال گذشته صنعت ساختمان تحولات مثبتی را شاهد نبود؛ ادامه رکود عمیق صنعت ساختمان از یک طرف و از طرفی تمرد برخی متولیان از اجرای قانون باعث شد تا روی‌هم‌رفته سال 94 برای فعالان ساختمان خاطرات خوبی رقم نزند. شهرداری‌ها هم که عمده درآمدشان از محل صدور پروانه‌های ساخت‌وساز بود، با کسری بودجه مواجه شدند تا بسیاری از شوراهای اسلامی شهر‌ها بر جلوگیری از استارت پروژه‌های عمرانی جدید تأکید کنند. سال 94 به اتمام رسید و مدیریت شهری امیدوار است تا در سال جدید ساختمان‌سازی رونق بگیرد. پیام ساختمان در نخستین روز‌های کاری سال جدید سراغ یکی دیگر از مناطق 22گانه شهرداری تهران رفته و از مراجعان درباره عملکرد این نهاد در سال گذشته و باید و نباید‌های سال جاری پرسیده است...ادامه این گزارش را می‌توانید در شماره 249 هفته نامه پیام ساختمان مطالعه کنید.هفته‌نامه پیام ساختمان را هر شنبه از روزنامه‌فروشی‌های سراسر کشور بخواهید.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه