هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1395/01/24 رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران عنوان کرد:

چوب حراج به ضوابط شهرسازي و مقررات ملی

يس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران گفت: امروز شاهد به حراج گذاشتن ضوابط شهرسازي و مقررات ملی در شهرها هستیم.


چوب حراج به ضوابط شهرسازي و مقررات ملی

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران گفت: امروز شاهد به حراج گذاشتن ضوابط شهرسازي و مقررات ملی در شهرها هستیم. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، حبيب الله بيطرف روز سه شنبه در دومين همايش ملي شهرسازي سازمان نظام مهندسي ساختمان در كشور افزود: از مهمترین چالش‌های فعلی شهرهای ایران سیما و منظر نامطلوب شهری، حاشیه‌نشینی در کلانشهرها، آلودگی‌های زیست محیطی به ویژه هوا، نامناسب بودن معابر و کندی حرکت و توزیع نامتوازن امکانات و خدمات است. وی افزود: امروز نظام مهندسي ساختمان استان تهران حدود يك هزار عضو رسمي مهندس شهرسازي دارد که نیمی از از این ظرفیت دارای پروانه اشتغال بکار هستند که باید از اين ظرفيت بزرگ در حوزه شهرسازي كشور استفاده کرد. رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران با اشاره به ایجاد شهرهای هوشمند به عنوان مباحث تخصصی و مدرن شهرهای پیشرفته، گفت: در بسیاری شهرهای دنیا از ظرفیت متخصصان ایرانی در طراحی شهرهای هوشمند استفاده می‌شود، حال آنکه با وجود منابع انسانی، مادی فرهنگی و تاریخی فرصت های فراوانی در کشورمان، فرصت‌های زیادی برای ارتقاء خدمات شهرهای داخل وجود دارد. بيطرف خطاب به مهندسان شهرساز اظهار داشت: شهرسازان باید عزم جدی و مستمری برای برطرف نمودن چالش‌های نظام شهرسازي كشور داشته باشند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه