1393/03/21

معماران ضوابط کش شده اند

رییس سابق سازمان نظام مهندسی همدان با بیان این مطلب که در مقوله هویت، بیراهه رفته ایم،گفت: هر کشوری برای خود شاخص هایی در معماری داردکه در دنیا نیز براساس آن شناخته می شود. متاسفانه امروزه معماران تبدیل به افراد ضوابط کش شده اند. همچنین حضور افراد فاقد تخصص لازم، باعث بروز مشکلات در شهرسازی می شود.

معماران ضوابط کش شده اند

مهندس محمدی ،رییس سابق سازمان نظام مهندسی همدان با بیان این مطلب که در مقوله هویت، بیراهه رفته ایم،گفت: هر کشوری برای خود شاخص هایی در معماری داردکه در دنیا نیز براساس آن شناخته می شود.متاسفانه امروزه معماران تبدیل به افراد ضوابط کش شده اند. همچنین حضور افراد فاقد تخصص لازم، باعث بروز مشکلات در شهرسازی می شود. وی در ادامه افزود: چیزی که در گذشته با نام نظام معماری داشتیم، پاره پاره کرده ایم و اکنون یک نظام معماری جامعی نداریم. در حال حاضر باید نظام معماری را تدوین کنیم و فقط افرادی که در این زمینه تحصیل کرده اند اجازه ورود به این نظام را داشته باشند. در بحث آموزش معماری باید اصلاحاتی انجام دهیم و از وزیر جدید راه و شهرسازی تقاضا داریم که افراد غیرمتخصص وارد حوزه شهرسازی نشوند. محمدی همچنین بیان کرد:در بحث مسکن مهر راه را اشتباه رفتیم . ما در حال حاضر یک الگوبرداری غلط از این نوع ساخت و ساز داریم. متاسفانه شهر جدید پرند بدون هیچ گونه مولفه اسلامی ساخته شد و آسایش محیطی در آن لحاظ نشد. ما در معماری کشور نتوانستیم دین خود را ادا کنیم.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه