هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1395/01/21

مصادره قانون نظام مهندسی


مصادره قانون نظام مهندسی

در هفته گذشته ماجرای دستورالعمل جدید برای صدور پروانه ساختمانی و لغو یک قانون به یکی از سوژه‌های خبری داغ رسانه‌ها تبدیل شد. وقتی‌که حال و هوای شهر تهران هنوز بوی نوروز می‌داد، شهرداری تهران با یک ابلاغیه به دفاتر خدمات الکترونیک شهر و دستورالعمل جدید برای صدور پروانه ساختمانی، شیوه ارجاع کار مهندسان ناظر را در هیاهوی انتقاد برخی مهندسان برای نحوه ارائه خدمات نظارت، به‌یک‌باره تغییر داد.دراین‌بین تنها مالکان یا سازنده‌ها بودند که به‌واسطه تغییر مسیر الزامی مراجعه سازنده به سازمان نظام‌مهندسی و درخواست استخدام مهندس ناظر و محول شدن این وظیفه به خود آنان، ذوق‌زده شدند. هرچند طبق طرح بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، به‌زودی این شیوه اعمال خواهد شد اما به‌شرط تصویب نهایی این قانون در هیئت دولت.مدیران شهری می‌گویند علت این اقدام معطلی سرمایه‌گذاران ساختمانی برای شروع عملیات احداث، به‌واسطه عمل نکردن نظام‌مهندسی به تعهدات خود بوده، اما ادعای سازمان نظام‌مهندسی چیز دیگری است...ادامه این مطلب را می‌توانید در دویست و چهل و هشتمین شماره هفته‌نامه پیام‌ساختمان مطالعه کنید.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه