هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

1393/03/21

بزرگترين اقدام در راستاي تحقق حماسه اقتصادي حمايت از توليد به ويژه صنعت است

رحماني، رئيس كميسيون صنايع ومعادن مجلس به خبرنگار پيام ساختمان گفت: اخذ تسهيلات از منابع بانكي تنها يكي از راه هاي تامين مالي و سرمايه در گردش بنگاه هاي اقتصادي است و مي توان به ساير مسيرها مانند بازار سرمايه رويكرد كرد.


 بزرگترين اقدام در راستاي تحقق حماسه اقتصادي  حمايت از  توليد به ويژه صنعت است

دكتر رضا رحماني، رئيس كميسيون صنايع ومعادن مجلس در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان در خصوص پرداخت تسهيلات واحدهاي توليدي با تبديل به ريال 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي تاكيد كرد: اين اقدام بايد از اول فروردين ماه انجام مي شد اما به صورت كامل تحقق نيافت. نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه بزرگترين اقدام در راستاي تحقق حماسه اقتصادي همين حمايت از بخش توليد به ويژه صنعت است اظهار داشت : با توجه به آنچه كه تاكنون از رئيس جمهوري شنيده ايم ايشان بر حمايت از بخش توليد تاكيد داشته اند و اميدواريم مشكل تامين مالي و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي برطرف شود. دكتر رحماني، با تاكيد بر اينكه اخذ تسهيلات از منابع بانكي تنها يكي از راه هاي تامين مالي و سرمايه در گردش بنگاه هاي اقتصادي است تاكيد كرد: در زماني كه اين راه با مشكل مواجه است مي توان به ساير مسيرها مانند بازار سرمايه روي آورد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه