هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > سایر تشکل ها 1395/01/17

رقم جدید بیمه نامه کارگران ساختمان


رقم جدید بیمه نامه کارگران ساختمان

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه یکی از اهداف ما در سال جاری پیگیری سهمیه بندی در بیمه کارگران ساختمانی است گفت:حق سهم بیمه کارگران ساختمانی امسال متناسب با افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارگران نیز ۱۴درصد افزوده می‌شود. هادی ساداتی، درباره آخرین وضعیت بیمه کارگران ساختمانی گفت: سال گذشته ربیعی وعده بیمه کردن 700 هزار کارگر ساختمانی را داده بود، اما تنها 300 هزار نفر از کارگران تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. وی با بیان اینکه سهمیه بندی در بیمه کارگران ساختمانی مشکل بسیار بزرگی در این مسیر است افزود: سهمیه بندی بیمه کارگران ساختمانی غیر قانونی است و قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف می‌کند با دریافت حق بیمه، کارگران شاغل در کارهای ساختمانی را به طور کامل و با نظارت دقیق بیمه کند. در این قانون هیچ اشاره‌ای به سهمیه‌بندی بیمه برای کارگران ساختمانی نشده است. عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور ادامه داد: یکی از اهداف ما در سال جاری برای بحث بیمه کارگران ساختمانی حذف سهمیه است. در هیچ کجای دنیا هیچ بیمه ای سهمیه بندی نیست. امسال متناسب با میزان افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار حق بیمه کارگران ساختمانی نیز 14 درصد افزوده می‌شود. عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور درباره میزان حق بیمه کارگران ساختمانی در سال 94 گفت: حق بیمه برای استادکاران و کارگران معمولی متفاوت است. سال گذشته حق بیمه کارگران استادکار با داشتن کارت مهارت درجه 1 حدود 72 هزارپرداخت می‌شد. همچنین آن دسته از کارگرانی که کارت مهارت درجه 2 داشتند حدود 68هزار تومان حق بیمه پرداخت می‌کردند و سهم حق بیمه کارگران معمولی حدود 62 هزار تومان بود. وی با بیان اینکه کارگران ساختمانی تنها 7 درصد سهم خود را می پردازند افزود: امسال نیز این سهم برای کارگران درجه 1 حدود 82080 هزار تومان، برای کارگرانی که کارت مهارت درجه 2 دارند حدود 77 هزار و 520 تومان و سهم حق بیمه کارگران معمولی حدود 70هزار و 680 تومان خواهد بود. عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشوربا بیان اینکه امسال هم حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی از محل 15 درصد مجموع عوارض پروانه بیمه ساختمانی، تأمین می‌شود، بیان کرد: در حال حاضر منتظر اعلام سهمیه برای کارگران ساختمانی سراسر کشور و دریافت سهمیه جدید برای بیمه کارگران ساختمانی در استان‌ها هستیم.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه