9:2 1395/1/16


اطلاعيه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص ارجاع کارنظارت

اطلاعيه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص ارجاع کارنظارت


بسمه تعالی

 

اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

همانگونه که استحضار دارید شهرداری تهران در یک اقدام یکجانبه و غیر قانونی با ابلاغ دستورالعمل جدید معاونت شهرسازی و معماری ، فرآیند ارجاع کار نظارت را تغییر داده و سازمان نظام مهندسی استان را از سیستم ارجاع کار نظارت حذف نموده است . از آنجا که مطابق ماده 24 آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند 13-1 فصل چهارم و ماده 16 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) اجرای دستورالعمل مذکور خلاف قانون می باشد، بنابراین قبول هرگونه کار نظارت خارج از ضوابط و سیستم ارجاع کار سازمان و عدم رعایت مقررات ملی ساختمان توسط هر شخص حقیقی و حقوقی هم تخلف از قانون محسوب گردیده و شورای انتظامی استان تهران مطابق ماده 91 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با تخطی کنندگان از قانون و مقررات برخورد قانونی خواهد نمود .  

 

                                                                                                    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار