هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1395/01/16

اطلاعيه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص ارجاع کارنظارت


اطلاعيه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص ارجاع کارنظارت

1395/01/15 بسمه تعالی اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران همانگونه که استحضار دارید شهرداری تهران در یک اقدام یکجانبه و غیر قانونی با ابلاغ دستورالعمل جدید معاونت شهرسازی و معماری ، فرآیند ارجاع کار نظارت را تغییر داده و سازمان نظام مهندسی استان را از سیستم ارجاع کار نظارت حذف نموده است . از آنجا که مطابق ماده 24 آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند 13-1 فصل چهارم و ماده 16 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) اجرای دستورالعمل مذکور خلاف قانون می باشد، بنابراین قبول هرگونه کار نظارت خارج از ضوابط و سیستم ارجاع کار سازمان و عدم رعایت مقررات ملی ساختمان توسط هر شخص حقیقی و حقوقی هم تخلف از قانون محسوب گردیده و شورای انتظامی استان تهران مطابق ماده 91 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با تخطی کنندگان از قانون و مقررات برخورد قانونی خواهد نمود . سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه