هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > ساختمان > فن آوری ها 1393/03/21

تقليد نادرست صنعتي‌سازي

استاد مهندسي سازه گفت: بسياري از فناوري‌هاي نوين كه در صنعت ساختمان ما استفاده مي‌شود، با نمونه‌هاي اجرايي توسط كشور‌هاي توسعه يافته تفاوت زيادي دارد.


تقليد نادرست صنعتي‌سازي

استاد مهندسي سازه گفت: بسياري از فناوري‌هاي نوين كه در صنعت ساختمان ما استفاده مي‌شود، با نمونه‌هاي اجرايي توسط كشور‌هاي توسعه يافته تفاوت زيادي دارد. شهاب‌الدين ويسي در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان با بيان اين مطلب، افزود: در طول ساليان اخير بسياري از شركت‌ها خود را به عنوان صنعتي‌ساز به جامعه ساخت و ساز معرفي كرده‌اند در حالي كه در بسياري از مواقع سازه‌هايي كه توسط اين افراد ساخته مي‌شود، به دليل عدم رعايت الزامات و مقررات سنگين‌تر از روش‌هاي سنتي است. وي ادامه داد: صنعتي‌سازي در كشور ما به نوعي محدود به چند روش مشخص شده است و ساير توليد‌كنندگان و مجريان همين روش‌ها را ادامه مي‌دهند. صنعتي‌سازي يك فرايند خلاقانه و حركتي رو به جلوست. اين استاد دانشگاه خاطر نشان كرد: الزام سازندگان مسكن مهر به رعايت نوعي معماري با هويت ايراني – اسلامي هزينه چنداني را بر سازندگان و انبوه‌سازان تحميل نمي‌كند و لازم است آقاي آخوندي به عنوان وزيري كار كشته فكري به حال هويت معماري كنند. ويسي در پايان گفت: در طرح مسكن مهر بسياري از روش‌ها متناسب با برخي اقليم‌ها نيست و بايد در اين مورد كارشناسي‌هاي لازم صورت بگيرد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه