هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

1393/03/21

صنعت كشور چه خواسته‌ای از دولت جديد دارد؟

آنچه از ابتداي انتخاب دكتر روحاني از زبان ايشان شنيده می‌شد مشتمل بر اميد و تدبير بود كه خوشبختانه این اميد ايجاد شده اما بايد شاهد تدبير باشيم تا بر مشكلات موجود بتوانيم فائق آييم. عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت معدن و تجارت ايران تاكيد كرد: با وجودي كه فضا براي همكاري با دولت خوب است و حمايت از بخش توليد كشور در برنامه‌های وزرا قبل از كسب رأی اعتماد نيز عنوان و با استقبال مجلس مواجه شد ، با اين حال اين سؤال مطرح است كه با توجه به معارفه وزراي جديد و تشكيل كابينه ، بخش صنعت كشور چه خواسته‌ای از دولت جديد دارد؟


صنعت كشور چه خواسته‌ای از دولت جديد دارد؟

به گزارش خبرنگار پيام ساختمان، مهندس آرمان خالقي، مديرعامل خانه صنعت معدن و تجارت ايران اعلام كرد: با تشكيل كابينه دولت اميد و تدبير ، اين پيام به بخش صنعت داده شد كه تصميم سازی‌ها به صورت منطقي اتخاذ می‌شود كه خود اين امر به ايجاد فضاي اطمينان در بخش توليد كشور انجاميده و توانسته آستانه تحمل توليدكنندگان در برابر سختی‌ها را افزايش دهد. خالقي، ادامه داد: آنچه از ابتداي انتخاب دكتر روحاني از زبان ايشان شنيده می‌شد مشتمل بر اميد و تدبير بود كه خوشبختانه این اميد ايجاد شده اما بايد شاهد تدبير باشيم تا بر مشكلات موجود بتوانيم فائق آييم. عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت معدن و تجارت ايران تاكيد كرد: با وجودي كه فضا براي همكاري با دولت خوب است و حمايت از بخش توليد كشور در برنامه‌های وزرا قبل از كسب رأی اعتماد نيز عنوان و با استقبال مجلس مواجه شد ، با اين حال اين سؤال مطرح است كه با توجه به معارفه وزراي جديد و تشكيل كابينه ، بخش صنعت كشور چه خواسته‌ای از دولت جديد دارد؟ عضو كارگروه توليد، مهم‌ترین خواسته تولیدکنندگان از دولت جديد را تأمین مالي دانست و گفت: مواردی مانند: كمبود منابع مالي، عدم اعطاي تسهيلات بانكي يا درست و به موقع پرداخت نشدن آن از مهم‌ترین دغدغه‌های بخش توليد كشور می‌باشد، از اين رو آثار آن را در كاهش ميزان توليد واحدهاي صنعتي می‌توان ديد. خالقي، با يادآوري قانون بودجه سال قبل خاطرنشان كرد: قرار بود از محل تبديل به ريال 10 درصد از منابع مالي صندوق توسعه ملي تأمین منابع مالي و سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي انجام شود و اگر اين كار به درستي صورت می‌گرفت اكنون با كاهش ميزان توليد روبه رو نبودند. مديرعامل خانه صنعت معدن و تجارت ايران با يادآوري توافق‌نامه‌ای كه ميان صندوق توسعه ملي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز خانه صنعت معدن و تجارت امضا شد و فراخواني كه توسط خانه‌های صنعت و معدن براي شناسايي واحدهاي متقاضي اين تسهيلات در سراسر كشور گفت: از 7 هزار و 16 پرونده تشکیل‌شده براي تقاضاي دريافت اين تسهيلات 5170 تقاضا مورد تأیید كارگروه قرار گرفت و 4 هزار 839 پرونده به بانک‌های طرف قرارداد صندوق توسعه ملي جهت پرداخت تسهيلات معرفي شدند و در نهايت 540 پرونده موفق به دريافت تسهيلات از بانک‌های عامل شدند كه در حدود 10 درصد از تقاضاهاي تأیید شده است. وي كل مبلغ تسهيلات ارائه‌شده را 1410 ميليارد تومان دانست و افزود: در حال حاضر بايد بررسي شود كه به چه دلايلي كل مبلغ پرداخت نشده است اما آنچه كه در بررسی‌های اوليه از بانک‌های عامل اعلام شد اين است؛ واحد توليدي بدهي معوق داشته است، واحد توليدي توجيه اقتصادي نداشته، واحد در تأمین وثيقه موفق نبوده يا متقاضي براي دريافت تسهيلات مراجعه نكرده است. عضو كارگروه توليد تصريح كرد: اگر اين مبلغ به بدنه توليد در سال گذشته تزريق می‌شد ما شاهد مشكلاتي مانند كاهش ميزان توليد كه در سال قبل رخ داد نبوديم و هنوز هم اميدواريم كه بانک‌ها با ديد بازتري به بخش توليد كشور نگاه كنند و اين مبالغ به صنعت كشور تزريق شود. مهندس خالقي، مشكلات ديگري كه در بخش توليد كشور وجود دارد را بوروكراسي اداري عنوان كرد و اظهار داشت: اميدواريم دولت جديد به سرعت فضاي كسب و كار را بهبود دهد و اگر قرار است اين اقدام انجام شود اولين كار همان پنجره واحد است كه متقاضي به يك محل مراجعه كند و در يك زمان و در يك مكان كليه كارهاي اداري دولتي وي انجام شود. امري كه نه هزينه زيادي می‌طلبد و نه نيازمند زمان است.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه