هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

1393/03/21

نگاه توليد محور حاكم بر اقتصاد كشور

نهاونديان، رئيس دفتر رئیس‌جمهور در مصاحبه با خبرنگار پيام ساختمان: اميدواريم با اتخاذ سیاست‌های عنوان‌شده ، بانك مركزي هم سیاست‌های پولي و اعتباري جديد را در حمايت از بخش توليد كشور اعلام كند.


  نگاه توليد محور حاكم بر اقتصاد كشور

رئيس دفتر رئیس‌جمهور در مصاحبه با خبرنگار پيام ساختمان در خصوص چگونگي رفع مشكل تأمین مالي و سرمايه در گردش واحدهای توليدي و صنعتي كه قرار بود با اختصاص تسهيلات ريالي از محل 10 درصد منابع تبدیل‌شده صندوق توسعه ملي انجام شود، اظهار داشت: همان‌گونه كه اعلام شده، نگاه توليد محور بر كل سیاست‌های اقتصادي كشور حاكم خواهد بود كه اين امر در مورد سیاست‌های پولي و اعتباري جديد نيز صادق است . رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ادامه داد: اميدواريم با اتخاذ سیاست‌های عنوان‌شده ، بانك مركزي هم سیاست‌های پولي و اعتباري جديد را در حمايت از بخش صنعت و توليد كشور اعلام كند و اين اقدام چنانكه رئیس‌جمهور محترم اعلام کرده‌اند بخشي از تدابير دولت براي ايجاد رونق در اقتصاد كشور خواهد بود. رئيس دفتر رئیس‌جمهور اسلامي ايران در پاسخ به اين سؤال كه براي خروج رويكرد سرمایه‌ای به بخش مسكن كشور و كاستن از واسطه‌گری‌های بيجا ، سياست مسكن مهر ادامه می‌یابد يا اقدام ديگري انجام خواهد شد، تاكيد كرد: ما بايد بخش زيادي از توجه خود را [ در ابتدا] به سمت ايجاد رونق اقتصادي در كشور اختصاص دهيم كه يا تعطیل‌شده يا با ظرفيتي كمتر از آنچه كه بايد باشد به كار خود ادامه می‌دهد. نهاونديان، در پاسخ به اين سوال كه حضور همزمان شما در دولت و اتاق بازرگاني چه فوایدي می‌تواند براي فعالان اقتصادي داشته باشد، گفت : بهتر است اين سؤال را ديگر دوستان پاسخ دهند. وي در خصوص اين پرسش كه حضور شما در دولت تا چه ميزان مي تواند به بخش خصوصي كمك كند اظهار داشت: مهم تر از حضورم، ديدگاه رئيس جمهور در قبل و بعد از انتخابات است كه به صراحت بر بهبود محيط كسب و كار و اجراي قانون آن تاكيد كردند و يكي از معيارهاي اصلي ايشان اعتماد به مردم بود . رئيس دفتر رئیس‌جمهور اسلامي ايران در توضيح اعتماد به مردم گفت : اعتماد به مردم در اقتصاد به اين معناست كه فرصت مشاركت به فعالان اقتصادي داده شود و در همه تصميمات اقتصادي از نظر فعالان اقتصادي استفاده شود. نهاونديان، تاكيد كرد: انتخاب افراد برای مسئوليت هاي اقتصادي بر اساس نگاه مبتني بر موازين علمي ، اجتماعي و اقتصادي كه عناصر اصلي آن ايجاد فضاي رقابتي و راهكار آن نيز بهبود فضاي كسب و كار است، صورت گرفت . همچنين سازوكار حفظ هماهنگي نيز در نظر گرفته شد تا در فرايند تصميم سازي و تصميم گيري اين هماهنگي مورد توجه باشد و بر اين اساس جلساتي نيز براي هماهنگي اقتصادي در نظر گرفته شد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه