1394/12/18

سرنوشت مسکن مهر در دولت یازدهم

سرنوشت مسکن مهر در دولت یازدهم

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی اواسط بهمن امسال در رابطه با پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مسکن مهر گفته بود:‌ در سراسر ایران اگر برنامه را ملاک قرار دهیم یعنی 2 میلیون و 150 هزار واحد مسکن مهر، در حال حاضر 94 درصد پیشرفت فیزیکی داریم. مهرآبادی در عین حال تصریح کرد:‌ اما اگر مبنا تعداد قراردادهای منعقد شده در مسکن مهر باشد، پیشرفت فیزیکی پروژه‌های این طرح 91 درصد است. وی با بیان "در برنامه به‌لحاظ پیشرفت فیزیکی جلوتر هستیم" افزود:‌ اما در پیشرفت پروژه‌ها در تعداد قرارداد امضا شده مسکن مهر عقب‌تر هستیم، چراکه تعداد قرارداد بیشتر از برنامه است. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی پیش‌تر گفته بود:‌ از ابتدای شروع طرح مسکن مهر یعنی سال 86 تا امروز 2 میلیون و 220 هزار واحد با بانکهای عامل قرارداد مشارکت امضا شده که از این تعداد تاکنون یک میلیون و 865 هزار واحد به اتمام رسیده است. حدود 350 هزار واحد نیمه‌تمام در سطح کشور داریم که در مراحل مختلف ساخت قرار دارند، از این تعداد 205 هزار واحد در مرحله نازک‌کاری، 95 هزار سفت‌کاری و باقی‌مانده نیز در مرحله اسکلت و سقف هستند. گرچه چند روز پیش از اظهارات مهرآبادی، وزیر راه و شهرسازی پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مسکن مهر را 87 درصد اعلام کرده بود، اما مبنا را همان 91 درصد قائم مقام در نظر می‌گیریم. دولت دهم طرح مسکن مهر را با پیشرفت 70 درصدی تحویل دولت یازدهم داد. از آن تاریخ تا امروز حدود 31 ماه می‌گذرد و واحدهای مسکن مهر در این مدت ماهانه 67صدم درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند. چنانچه با همین سرعت پروژه‌های این طرح تکمیل شود 9 درصد باقی‌مانده طی 13.5 ماه دیگر به اتمام می‌رسد. بنابراین با سرعت 67صدم درصدی ماهانه پروژه‌های طرح مسکن مهر اواسط بهار سال 96 به پیشرفت فیزیکی 100درصدی می‌رسند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه