هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > سایر تشکل ها 1393/03/21

پروژه‌هاي عمراني به بخش خصوصي واگذار شود

عضو هيئت مديره شركت‌هاي ساختماني كشور گفت: مهم‌ترين خواسته‌ شركت‌هاي ساختماني از آقاي آخوندي اين است كه در راستاي تحقق اصل 44 قانون اساسي پروژه‌هاي عمراني به بخش خصوصي واگذار شود و شركت‌هاي زير مجموعه دولت، جاي بخش خصوصي را نگيرند.


پروژه‌هاي عمراني به بخش خصوصي واگذار شود

عضو هيئت مديره شركت‌هاي ساختماني كشور گفت: مهم‌ترين خواسته‌ شركت‌هاي ساختماني از آقاي آخوندي اين است كه در راستاي تحقق اصل 44 قانون اساسي پروژه‌هاي عمراني به بخش خصوصي واگذار شود و شركت‌هاي زير مجموعه دولت، جاي بخش خصوصي را نگيرند. جواد خوانساري در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان با بيان اين مطلب، ‌افزود: بسياري از شركت‌هاي ساختماني از دولت طلبكارند اما با توجه به شرايط موجود انتظار نداريم دولت يك شبه مطالبات را پرداخت كند. وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه شما تا چه اندازه با تفكيك وزارت راه و ترابري از مسكن و شهرسازي موافق هستيد،‌گفت: اميدوارم آقای آخوندي به عنوان وزيري كه از سابقه درخشاني برخوردار است، در سريع‌ترين زمان ممكن وزارت راه و ترابري را از مسكن و شهرسازي تفكيك كند. با جدايي دو وزارت‌خانه به مراتب عملكرد بهتري را شاهد خواهيم بود چرا كه اين دو جزء وزارت‌خانه‌هاي عريض و طويل هستند و يك وزير از عهده نظارت بر تمام بخش‌ها برنمي‌آيد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه