هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > وزارت راه و شهرسازی 1394/12/15

برنامه هیات سنگاپوری و مسئولان وزارت راه و شهرسازی ؟


  برنامه هیات سنگاپوری  و مسئولان وزارت راه و شهرسازی ؟

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره جزئیات نشست مشترک خود با هیات سنگاپوری که ۱۲ اسفندماه(چهارشنبه) در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی انجام شد گفت: از آنجاکه ما به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در حوزه سیاستگذاری فعال هستیم نشست نیز در همین راستا برگزار شد؛ منتها نمایندگانی که از سنگاپور آمده بودند نمایندگان بخش خصوصی بودند که می‌خواهند در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی، انتقال تکنولوژی، طراحی و ساخت و ساز فعالیت کنند. بنابراین این جلسه، نشستی کلی و برای معرفی و شناخت امکانات و توانمندی‌های دو کشور در زمینه ساخت و ساز و زیرساخت‌‌های آن بود. علی چگنی افزود: در تلاش بودیم تا بدانیم تیم سنگاپوری بیشتر در چه حوزه‌هایی می‌تواند باایران روابط همکاری داشته باشند و در مقابل نیز ما زمینه‌های همکاری خود را که بیشتر نهادها و سازمان‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی را دربرمی‌گیرد،در این حوزه معرفی کردیم. این مقام مسئول در حوزه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه سازمانملی زمین و مسکن، شهرهای جدید و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران به عنوان شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی واجد ویژگی‌هایی برای همکاری متقابل با سنگاپور هستند، گفت: یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی که در این زمینه می‌تواند موثر باشد سازمان ملی زمین و مسکن است که توانایی تامین زمین و سرمایه‌گذاری در حوزه های مسکونی و تجاری را دارد. همچنین شهرهای جدید و توسعه آن‌ها در زمینه‌های مختلف سکونتگاهی و سایر زمینه‌هایی که در آنها سکونت افراد در شهرها مهم هستند و شامل شغل، خدمات رفاهی و سایر خدمات هستند نیز تا اندازه‌ای مورد بررسیقرار گرفت و همینطور نماینده شرکت عمران و بهسازی شهری ایران نیز نکاتی را در این‌باره و نحوه همکاری برای شناخت دو طرف مطرح کرد. چگنی تاکید کرد: باید ارتباط شرکت‌های ایران و شرکت‌های سنگاپوری را بیشتر برقرار کنیم تا در جلسات دیگری که تشکیل خواهد شد با تمرکز بر جزئیات بیشتر در نهایتبه قرارداد و امضای تفاهم‌نامه برسیم. وی گفت: جلسه نخست با هیات سنگاپوری بیشتر شامل توضیح پروژه‌ها، فعالیت‌ها و گستره آنها، نحوه ارتباط برقرار کردن و پیوند دستگاه‌هایی بود که می‌توانند با هم همکاری داشته باشند. طبیعتا برای انعقاد قرارداد و تفاهم‌نامه، شرکت‌ها باید با هم و در چارچوب ضوابط و مقررات به تفاهم نهایی برسند. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که در نشست با سنگاپوری‌ها راجع به تامین مسکن اقشارکم درآمد جامعه نیز صحبت شد یا خیر؟ گفت: در این مورد نیز سوال‌ها‌ییمطرح شد تا تجربیات آن کشور در زمینه تامین مسکن اقشار کم‌درآمد سنجیده شود. پاسخی که از سوی آن هیات نیز دریافت شد مبنی بر این بود که تجربیاتی وجود دارد اما مستلزم این است تا شرایط کشورها از تمامی جنبه‌ها مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی افزود: شرایط کشورها از نظر ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و درآمدی وهمچنین وجود منابع اصلی صنعت ساختمان با هم متفاوت است. زمین در سنگاپور خیلی کم است و بنابراین لزوما نمی‌توان همه تجربیات را منتقل کرد اما می‌توان از تجربیات برای بهبود، استفاده کرد. بنابراین هر تجربه‌ای که برای کشور ما مفید باشد مورد استفاده قرار خواهد گرفت. وی در پایان در بیان زمان احتمالی دیدار با این هیات گفت: کتابچه سرمایه‌گذاری از سوی ایران به هیات سنگاپوری ارایه شد. ممکن است نحوه برقرار ارتباط، مستقیما با دستگاه‌های ذیربط برقرار شود تا شرکت‌های‌خصوصی سنگاپوری به طور مستقیمبا شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن وارد صحبت شوند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه