1394/12/09

کاهش 11 درصدی معاملات مسکن در پاییز 94

قیمت فروش مسکن در تهران و در فصل پاییز 11.4 درصد کاهش یافت.

کاهش 11 درصدی معاملات مسکن در پاییز 94

به گزارش پیام ساختمان به نقل از مرکز آمار ایران، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی و متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی مشخص شد. متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 44 میلیون و 102 هزار ریال بوده که نسبت به فصل قبل 0.4 درصد رشد داشته و نسبت به فصل مشابه سال قبل بدون تغییر بوده است. همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی انجام‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 1.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 23.9 درصد، کاهش داشته است....متن کامل این گزارش را در شماره 245 نشریه پیام ساختمان بخوانید

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه