هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1394/12/09 عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران در گفتگو با پیام ساختمان:

نظام مهندسی سلامت لازم را ندارد

متاسفانه اتفاقات غیر مسئولانه‌ای می افتد که در شان جایگاه مهندسی کشور نیست و مهندسان باید بدانند که در حال حاضر آن چیزی که در نظام مهندسی اتفاق می افتد سلامت لازم را ندارد


نظام مهندسی سلامت لازم را ندارد

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: باید اعتراف کنیم که خروجی های ما مهندسان در شان توان فنی کشور نیست. حمزه شکیب در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان با بیان این مطلب‌، افزود: ایراداتی در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان وجود دارد و نیازمند یک بازنگری بنیادی است. تغییرات باید هر چه زود‌تر انجام شود چون فرایند حاضر معیوب است. اما اینکه چیزی که تهیه شده پاسخگوی نیاز‌هاست یا خیر باید بررسی‌های بیشتری قرار بگیرد. وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما که برخی از مهندسان از وجود دست‌های پشت پرده در دوره‌های گذشته و ترس از ورود این گروه به هیئت مدیره جدید اظهار نگرانی می کنند، گفت: از زمانی که من عضو هیئت مدیره شدم و مسائل را به صورت جزیی دنبال می کنم، ‌متاسفانه اتفاقات غیر مسئولانه‌ای می افتد که در شان جایگاه مهندسی کشور نیست و مهندسان باید بدانند که در حال حاضر آن چیزی که در نظام مهندسی اتفاق می افتد سلامت لازم را ندارد. متن کامل این گفتگو را در نشریه شماره 245 پیام ساختمان بخوانید.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه