هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > سایر تشکل ها 1394/12/06 ه بهانه 14 اسفند، روز احسان و نیکوکاری

سازمان‌های مردمی در انتظار حمایت

پیام ساختمان به بهانه 14 اسفند، روز احسان و نیکوکاری گزارش عملکرد، مشکل‌های پیش رو و راهکارهای پیشنهادی انجمن خیرین مسکن‌ساز را مورد بررسی قرار داد


سازمان‌های مردمی در انتظار حمایت

پیام ساختمان به بهانه 14 اسفند، روز احسان و نیکوکاری گزارش عملکرد، مشکل‌های پیش رو و راهکارهای پیشنهادی انجمن خیرین مسکن‌ساز را مورد بررسی قرار داد:با مشارکت خیرین در همه مراکز استان‌ها و حداقل در یکصد شهرستان مستعد با ترکیبی از هیئت‌های امنا و هیئت‌های مدیره با تعداد حدود 1500 عضو فعال و خیرین مسئولیت سازماندهی، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را در هیئت‌های مدیره خیرین مسکن‌ساز استان‌ها به عهده دارند. این انجمن با مشارکت خیرین، محوریت انجمن‌های استان، حمایت‌های بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن تعداد 30هزار واحد مسکونی را عملیاتی کرده که از این تعداد 17هزار واحد به اتمام رسیده و به گروه هدف تحویل داده شد. تعداد 8هزار واحد، مراحل پایانی را می‌گذراند و تا شش ماه اول سال 95 تحویل متقاضیان خواهد شد و 5هزار واحد نیز در دست اقدام است.برنامه جدیدی را که انجمن با حمایت‌های بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت شهرهای جدید و سازمان بهزیستی در حال عملیاتی و پیگیری آن است تأمین مسکن برای تعداد حدود 8600 خانواده دارای حداقل دو معلول و فاقد مسکن شهری و تحت پوشش سازمان بهزیستی است که با حمایت‌های مالی بلاعوض سازمان‌های ذکرشده و کمک خیرین مسکن‌ساز صورت می‌گیرد و به‌زودی اولین مرحله از اقدامات صورت گرفته توسط مدیران ارشد سازمان‌های فوق اعلام خواهد شد.ادامه این مطلب را در شماره 245 نشریه پیام ساختمان بخوانید.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه