1394/12/06 یکصدو نود و پنجمین نشست انجمن مفاخر معماری ایران

دیوار یک رسانه اجتماعی

یکصد و نود و پنجمین گفتمان هنر و معماری توسط انجمن مفاخر معماری ایران روز چهارشنبه 5 اسفندماه در باغ موزه قصر برگزار شد.

دیوار یک رسانه اجتماعی

یکصد و نود و پنجمین گفتمان هنر و معماری توسط انجمن مفاخر معماری ایران روز چهارشنبه 5 اسفندماه در باغ موزه قصر برگزار شد. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، این نشست با حضور اساتید، دانشجویان و علاقمندان به حوزه معماری با موضوع شهر، جامعه و دیوارنگاره‌ها برگزار شد. براساس این گزارش، دکتر محسن مسعودیان، استاد دانشگاه به عنوان اولین سخنران ضمن تبریک روز مهندسی، اظهار داشت: دیوار به مثابه یک امر اجتماعی است. چند نوع دیوار داریم؛ دیوار یک عنصر یا عضوی از ساختمان، پایان، سرحد و مرز و همچنین به عنوان حریم امن است. برخی دیوار‌ها یدک کش مقوله های اجتماعی نظیر دیوار سیاسی برلین، دیوار شهرک‌نشینان صهیونیستی و حتی دیوار مهربانی که به تازگی در ایران و برخی کشورها باب شده‌است. وی گفت: در تقسیم بندی؛ دیوار از منظر داخلی یعنی درون یک بنا و دیگری دیواری که به بیرون راه دارد و درحقیقت در جامعه خود را نمایان می‌کند. دیوار داخل از منظر جامعه شناختی حرمت دارد چون حریم امن سرپناه، خانه یا دفتر کار و بنایی که انسان در آن زندگی می کند. در تقسیم بندی بیرونی دیوار یک عنصر فعال اجتماعی می‌بینیم و رسانه‌ای دیداری است. در گذر زمان براثر مد شدن برخی پدیده ها و رشد تکنولوژی کارکرد دیوار تغییر کرده و بیشتر از آنکه از دیوار استفاده کنیم، سعی در حذف آن داریم شما می‌بینید که دیوار آشپزخانه برداشته شد و نیم دیوار یا اوپن شکل گرفت. دیوارهایی که حریم درونی و اندرونی یا هال و پذیرایی را جدا می‌کردند، حذف شدند. ادامه این گزارش را در شماره 246 نشریه پیام ساختمان بخوانید.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه