1394/12/03

لالایی جدید برای خواب بازار مسکن

لالایی جدید برای خواب بازار مسکن

بر اساس اصلاحیه ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم که از سال آینده اجرا می‌شود، تولید مسکن مشمول فصول چهارم و پنجم قانون مالیات‌های مستقیم و نرخ‌های مندرج در ماده 131 خواهد شد. مروری بر قانون مالیات‌های مستقیم پیرامون ماده‌ای که مالیات بر تولید مسکن را وضع کرده، نشان می‌دهد که در قوانین قبل از اصلاحیه سال ۱۳۸۰ به عنوان مثال زمان اجرای برنامه سوم توسعه، سازوکار مالیات بر تولید مسکن به گونه‌ای بوده که سازنده مشمول مالیات‌های سنگین می‌شده است. به عبارتی مالیات تولید مسکن به گونه‌ای اخذ می‌شد که چنانچه سازنده بیشتر از ۲ یا ۳ واحد مسکونی احداث می‌کرد،۵۰ درصد درآمد سازنده مشمول مالیات می‌شد... ادامه این مقاله را می توانید در نشریه شماره 245 پیام ساختمان مطالعه بفرمایید.هفته نامه پیام ساختمان هر شنبه در روزنامه فروشی های سراسر کشور

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه