1394/11/25 آخوندی عنوان مرد:

کالا شدن انسان با مسکن مهر

مسکن مهر انسان را بدون در نظر گرفتن پیوست‌های تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و ... در هر قفسه‌ای و در هر مکانی جا می دهد.

کالا شدن انسان با مسکن مهر

همایش «چالش‌های توسعه شهری در اندیشه ایرانشهر» به میزبانی دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، وزیر راه و شهرسازی به عنوان تنها سخنران این همایش گفت: امروز شاهدیم که حدود پنج میلیون نفر فقیر در اطراف تهران زندگی می کنند. علاوه بر این در این مناطق انواع بزهکاری‌های اجتماعی وجود دارد. وی افزود: این وضعیت محصول «از جاکندگی» اجتماعی، تاریخی و فرهنگی ماست که مفهوم ایران شهر را در غربت قرار داده است. بنابراین در شهرهایی زندگی می کنیم که آنها را حس نمی‌کنیم و بنده معتقدم برای حل مشکلات باید به یک نظام معرفتی برگردیم. وزیر راه و شهرسازی در ادامه باز هم مسکن مهر و شهرداری‌ها را مورد انتقاد قرار داد و اضافه کرد: «از جا کندگی» باعث کالایی شدن همه چیز شد. بنابراین شهر، هوا،‌ مسیر رودخانه و ضوابط به عنوان یک کالا خرید و فروش شد. مسکن مهر هم نمونه‌ای است که انسان را تبدیل به کالا کرد. بدین معنی که این طرح انسان را بدون در نظر گرفتن پیوست‌های تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و ... در هر قفسه‌ای و در هر مکانی جا می دهد. متن کامل این گزارش در نشریه شماره 244 پیام ساختمان به چاپ می رسد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه