1394/11/18

عوارض جدید برای ساخت و ساز

شورای شهر تهران پس از یک سال بررسی، لایحه شهرداری تهران تحت عنوان «عوارض تعلیق»برای ساختمان‌های نیمه تمام در بازار مسکن تهران را در دویست و سی و چهارمین جلسه علنی به تصویب رساند

عوارض جدید برای ساخت و ساز

گروه ساخت‌وساز: شورای شهر تهران پس از یک سال بررسی، لایحه شهرداری تهران تحت عنوان «عوارض تعلیق»برای ساختمان‌های نیمه تمام در بازار مسکن تهران را در دویست و سی و چهارمین جلسه علنی به تصویب رساند. عوارض سنگین بر ساختمان‌های نیمه تمام به گزارش پیام ساختمان براساس این لایحه یک نوع مالیات شهری تحت عنوان «عوارض تعلیق» از ابتدای سال 95 از مالکان ساختمان‌های نیمه‌کاره‌ای که دوره ساخت‌وساز آنها طبق تاریخ صدور پروانه به اتمام نرسیده است، اخذ می‌شود. بنابراین ساختمان‌های نیمه‌کاره بعد از تاریخ انقضای پروانه ساختمانی به طور متوسط به ازای هر ماه تعلیق و توقف عملیات تکمیل ساختمان، مبلغی معادل 2 درصد قیمت روز ملک مشمول پرداخت عوارض تعلیق خواهند شد. البته مرحله توقف کار هم در میزان این عوارض تاثیر گذار است به طور مثال مرحله فونداسیون مشمول عوارض تعلیق بیشتری نسبت سفت کاری و نازک کاری می شود؛ تصویب این عوارض با توجه به متوسط قیمت مسکن در تهران هزینه بالایی را به بسازبفروش‌ها تحمیل می کند. همچنین عوارض تعلیق با توجه به مرحله ساختمانی ملک تا دو سال پس از اتمام مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی اخذ می‌گردد و پس از گذشت دو سال از اتمام مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی در صورت نیمه‌تمام بودن بنا، از سال سوم به بعد، به ازای هر سال تأخیر 10 درصد عوارض به مبالغ محاسبه شده اضافه ‌شود. شرط معافیت مطابق با تبصره 2 این مصوبه ساختمان‌هایی که نماسازی آنها در تمامی سطوح تکمیل و اجرا شده، تمامی ضمائم غیراساسی متصل به ساختمان جمع‌آوری شده و موانع لازم جهت ورود و خروج افراد متفرقه به ساختمان به ویژه درب و پنجره‌ها در نمای عمومی نصب شده باشد، ساختمان تمام شده محسوب و مشمول عوارض تعلیق نمی شود. جرایم سنگین است در دویست و سی و چهارمین جلسه شورا اقبال شاکری رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران در مورد این لایحه گفت: جریمه‌هایی که برای مالکان در نظر گرفته می‌شود باید به‌گونه‌ای باشد که مردم توانایی پرداخت آن را داشته باشند. متن کامل این گزارش را در شماره 242 پیام ساختمان بخوانید

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه