هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > ساختمان > معماری و دکوراسیون 1394/11/15 اصطلاحات ساختمانی

خانه هم خانه‌های قدیم

اما اکنون خانه‌های ما تنها زندان‌هایی هستند فاقد روح و معنا، آپارتمان‌های قفس مانندی که تنها کارآیی‌شان دادن مجالی است برای خوابیدن و رفع خستگی که آن هم با دغدغه‌ها و استرس‌های روزمره‌مان به‌سادگی قابل حصول نیست.


خانه هم خانه‌های قدیم

در زمان‌های نه‌چندان دور، با اینکه امکانات نسبت به حال در حد بسیار پایین‌تری بوده و قدرت و توان اقتصادی مردم نیز با امروز قابل‌مقایسه نبود، پدران ما برای زیبایی و آراستگی محل زندگی‌شان تلاش و هزینه می‌کردند. آنها به تک‌تک عناصر یک خانه به شکلی هوشمندانه شخصیت می‌دادند و به همه ابعاد فرهنگی و کارکرد یک منزل مسکونی به طرزی دقیق همت می‌گماردند و به خانه تنها به‌عنوان محل خواب و استراحت نگاه نمی‌کردند.عناصر زیباشناختی به طرزی هنرمندانه آرامشی را به روح ساکنان این منازل تزریق می‌کردند که هم‌اکنون نیز این آرامش را با اندکی درنگ در این خانه‌ها عمیقا احساس می‌کنیم.ادامه این مطلب را در شماره 242 نشریه پیام ساختمان بخوانید.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه