1394/11/15 تلفیق سنت و مدرنیته

نیاز معماری امروز

این روزها با گسترش شهرنشینی، سبک زندگی نیز تغییر کرده و کمتر می‌توان فلسفه یا آهنگ متوازن و یکسانی را که ریشه و پایه فرهنگی دارد، در رفتار افراد جامعه مشاهده کرد.

نیاز معماری امروز

این روزها با گسترش شهرنشینی، سبک زندگی نیز تغییر کرده و کمتر می‌توان فلسفه یا آهنگ متوازن و یکسانی را که ریشه و پایه فرهنگی دارد، در رفتار افراد جامعه مشاهده کرد.با نگاه موشکافانه و دقیق‌تر به زندگی اقشار مختلف جامعه می‌توان دید که سنت و فرهنگ اصیل ایرانی جلوه‌ای مدرن و لوکس گرفته و رنگ و لعاب مصرف گرایی،با فرهنگ وارداتی، جذاب‌تر از گذشته، سایه‌ای مبهم و پر از پرسش بر سر جامعه انداخته‌است. از سبک و سلیقه متفاوتی که در خوردن و پوشیدن افراد به‌وجود آمده تا سبک طراحی و چیدمان خانه‌های امروزی و حتی گرایش به کشورهای خاص برای سفر و گردشگری گرفته، همه و همه ما را به این پرسش وا می‌دارد که چه اتفاقی افتاده و این همه تغییر ناشی از نوع نگرش افراد است یا مزایای مدرنیته که تا به حال کشف نشده‌بوده است؟بارها خوانده و شنیده‌ایم فرهنگ اصیل ایرانی در زندگی مردم ایران جاری بوده است. این فرهنگ اصیل، تلفیقی از سنت و دانش ایرانیان و همواره موجب مباهات بوده‌است. حال این سوال مطرح می‌شود که اکنون چه نشانه و سمبلی از فرهنگ و اصالت ایرانی ما در طراحی یا دکوراسیون خانه‌هایمان دیده‌ می‌شود.ادامه این مطلب را در شماره 242 نشریه پیام ساختمان بخوانید.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه