1394/11/10

دعوت از صاحبنظران برای بررسی پیش‌نویس آئین‌نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان


دعوت از صاحبنظران برای بررسی پیش‌نویس آئین‌نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از تمامی صاحبنظران و اعضای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان برای اظهارنظر درباره آئین‌نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان دعوت بعمل می‌آورد. معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی که چندی است پیش نویس آئین نامه نظام اداری و کنترل مقررات ملی ساختمان را آماده کرده از تمامی صاحبنظران، مهندسان و اعضای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها جهت هم‌اندیشی و اظهارنظر در خصوص پیش‌نویس آیین‌نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان دعوت به عمل آورد.

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار