هفته نامه پیام ساختمان > اقتصادی > صنعت ، معدن و تجارت 1394/11/04

تولیدکنندگان داخلی را رها نکنیم


تولیدکنندگان داخلی را رها نکنیم

سید مهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس درحاشیه نمایشگاه بیمارستان سازی؛ از همت تولیدکنندگان داخلی در دوران تحریم به خبرنگار ما گفت: صنایع و تولید کنندگان داخلی کشور در دوران تحریم جور کشیدند و رشد تولیدی را حفظ کردند. در حال حاضر که در دوره گذار و پساتحریم هستیم باید دقت شود تا تولیدکنندگان داخلی خود را رها نکنیم و اجازه ندهیم کسانی که در دوران محرومیت ما در کشور سرمایه گذاری و بستری برای تامین نیازمندی ها فراهم کردند، امروز با باز شدن درها به روی کالاهای خارجی، همت تولیدکنندگان داخلی فراموش نشود، بلکه باید از آنها حمایت و پشتیبانی شود. رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: سرمایه خارجی برای ما اولویت دارد تا حمایت از تولیدکننده داخلی بهتر و بیشتر صورت بگیرد. ما باید از سرمایه گذار خارجی به نفع تولیدکننده داخلی در بخش های مختلف استفاده کنیم. هاشمی ادامه داد: صنعت ساختمان 30 درصد از اقتصاد کشور را شامل می شود و در این صنعت اشتغالزایی زیادی وجود دارد و باید حمایت شود. هاشمی بازار اقتصادی بعد از لغو تحریها را ارزیابی کرد و گفت: اگر واردات کنترل و از صادرات حمایت شود کما فی سابق می توانیم رشد خوب اقتصادی را شاهد باشیم.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه