هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1394/10/30 نامه رییس سازمان نظام مهندسی استان قزوین به آخوندی؛

تغییرات مبحث دوم را مسکوت کنید

علی فرج زاده‌ها، رییس سازمان نظام مهندسی استان قزوین طی نامه ای به عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی خواستار مسکوت ماندن تغییرات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شد.


تغییرات مبحث دوم را مسکوت کنید

علی فرج زاده‌ها، رییس سازمان نظام مهندسی استان قزوین طی نامه ای به عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی خواستار مسکوت ماندن تغییرات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه