1394/10/28 میلاد با سعادت امام حسن عسگری(ع) مبارک باد.

گنبد طلایی در سامرا

مهمترين زيارتگاه شهر سامرا مرقد مطهر دو امام همام يعني حضرت امام هادي ( ع) و فرزند برومندشان امام حسن عسكري ( ع ) مي‌باشد

گنبد طلایی در سامرا

مهمترين زيارتگاه شهر سامرا مرقد مطهر دو امام همام يعني حضرت امام هادي ( ع) و فرزند برومندشان امام حسن عسكري ( ع ) مي‌باشد كه داراي حرم و بارگاهي مجلل با گنبدي طلايي است كه از دور دستها قابل مشاهده است وكنار اين گنبد طلايي گنبد ديگري قرار دارد كه كاشيكاري شده و سرداب عبادت آن حضرت است و در زيرگنبد مذكور مسجد بزرگي قرار دارد. در زمان گذشته، مكان سرداب فضاي محدود وبسته اي بود كه تنها تعداد كمي اززائران موفق به اداي نماز و زيارت در آن مكان مي شدند اما در حال حاضر زير زمين صحن حرم مطهر در مجاورت اين سرداب به مسجد بزرگي تبديل شده كه صدها زائر مي توانند در آن مكان همزمان به اداي نماز جماعت و عبادت مشغول گردند. دو امام همام پس از شهادت در منزلشان به خاك سپرده شدند و تا سالها شيعيان براي زيارت به اين خانه مي‌آمدند، اين خانه دركنارمسجدي بود كه محل نماز خواندن آن دو امام بود تا اینکه ناصر الدوله حمداني در سال 333هجری قمری گنبدي بر سر قبرآنان بنا کرد و اين گنبد بارها تجديد بنا و ترميم شد تا اينكه عاقبت در قرن دوازدهم به همت حاکم خوي به‌طوريكه امروز موجود است بنا شد و براي آن روضه، رواق، گنبد وگلدسته ساخت. براي سرداب مطهر نيز صحن جداگانه‌اي با ايوان و راه پله‌اي جدا همچنين براي زنان دهليز و سردابي مستقل ساخت. در سال 1285هجری قمری به دستور ناصرالدين شاه گنبد حرم مطهر طلاكاري شد. دركنار اين گنبد دوگلدسته طلايي قرار دارند كه بعداز تخريب بازسازي شده اند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه