• سال سیزدهم
  • هرهفته شنبه ها
  • پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

12:17 1394/10/27


خانه تکانی در ساخت و ساز

خانه تکانی در ساخت و ساز

عضو هیئت‌رئیسه گروه تخصصی عمران سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران، در اشاره به پیش‌نویس تغییرات بنیادی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، گفت: به نظر می‌رسد، فقط سه سال آینده را باید به فکر چگونگی اجرای مبحث دوم سپری کنیم...


ادامه این مطلب را در صفحه 48شماره 239 بخوانید.

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار