13:19 1394/10/26


در ضمیمه تاسیسات این شماره(239) پیام ساختمان می‌خوانید

در ضمیمه تاسیسات این شماره(239) پیام ساختمان می‌خوانید

- بازسازی منازل قدیمی، بهینه‌سازی مصرف انرژی

-تولید موتورسیکلت ممنوع می‌شود

-برق جایگزین بنزین می‌شود

-بنزین گران می‌شود

-ممنوعیت استفاده از شومینه و شورا

-سهم سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی در آلودگی هوا

-گاززده نشوید

-صیانت از منابع انرژی

نقش صرفه‌جویی انرژی در اقتصاد خانوار

-مدیریت شهری و بحث آلودگی هوا

- ومطالب خواندنی و جالب دیگر...

ضمیمه تاسیسات هر دو هفته یک بار در نشریه پیام‌ساختمان


هفته‌نامه پیام ساختمان را هر شنبه از روزنامه‌فروشی‌های سراسر کشور بخواهید.

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار