هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > ساختمان > تاسیسات 1394/10/26

در ضمیمه تاسیسات این شماره(239) پیام ساختمان می‌خوانید


در ضمیمه تاسیسات این شماره(239) پیام ساختمان می‌خوانید

- بازسازی منازل قدیمی، بهینه‌سازی مصرف انرژی-تولید موتورسیکلت ممنوع می‌شود-برق جایگزین بنزین می‌شود-بنزین گران می‌شود-ممنوعیت استفاده از شومینه و شورا-سهم سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی در آلودگی هوا-گاززده نشوید-صیانت از منابع انرژی نقش صرفه‌جویی انرژی در اقتصاد خانوار-مدیریت شهری و بحث آلودگی هوا- ومطالب خواندنی و جالب دیگر...ضمیمه تاسیسات هر دو هفته یک بار در نشریه پیام‌ساختمانهفته‌نامه پیام ساختمان را هر شنبه از روزنامه‌فروشی‌های سراسر کشور بخواهید.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه