1394/10/22

پيش نويس اول نظام اداري كنترل مقررات ملي ساختمان منتشر شد

پيش نويس اول نظام اداري كنترل مقررات ملي ساختمان موضوع فصل چهارم قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان براي دريافت اظهارنظر صاحب‌نظران و علاقه‌مندان منتشر شد.

پيش نويس اول نظام اداري كنترل مقررات ملي ساختمان منتشر شد

پيش نويس اول نظام اداري كنترل مقررات ملي ساختمان منتشر شدپيش نويس اول نظام اداري كنترل مقررات ملي ساختمان موضوع فصل چهارم قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان براي دريافت اظهارنظر صاحب‌نظران و علاقه‌مندان منتشر شد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي، معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه وشهرسازي در 14 فصل نظام اداري كنترل مقررات ملي ساختمان را به عنوان پيش نويس اول و غير قابل استناد در 160 ماده منتشر كرده است.دریافت فایل

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه