هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1394/10/21

آب باریکه ای برای مهندسان چند شغله‌

رئیس دفتر نمایندگی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان تهران جنوب با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی باید به سمت عدالت اجتماعی حرکت کند، گفت: مهندسان باید یک شغله باشند، فردی که تنها شغل وی مهندسی است می‌تواند به تعداد زیادی از پروژه‌ها رسیدگی دائم داشته باشد، اما مهندس به‌عنوان‌ مثال شاغل در شهرداری، نمی‌تواند به مسئولیت در یک پروژه به‌درستی رسیدگی کند.


آب باریکه ای برای مهندسان چند شغله‌

رئیس دفتر نمایندگی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان تهران جنوب با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی باید به سمت عدالت اجتماعی حرکت کند، گفت: مهندسان باید یک شغله باشند، فردی که تنها شغل وی مهندسی است می‌تواند به تعداد زیادی از پروژه‌ها رسیدگی دائم داشته باشد، اما مهندس به‌عنوان‌ مثال شاغل در شهرداری، نمی‌تواند به مسئولیت در یک پروژه به‌درستی رسیدگی کند. حبيب سهرابی‌پارسا در گفتگو با پیام ساختمان افزود: حتی دغدغه فعلی جامعه‌ مهندسی کشور بااهمیت‌تر از موضوعاتی چون تعارض منافع و منع انحصار است که پیش‌تر از سوی وزیر راه و شهرسازی به‌درستی به آن اشاره شد. وی تصریح کرد: همان‌گونه که عنوان شد، حضور کارکنان مراجع صدور پروانه ساختمان در تعارض با نقش سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان است، ممانعت از مهندسان چندشغله‌ نیز که منجر شده تا بخش زیادی از رانت‌خواری‌ها، امضافروشی‌‌ها و همچنین تخلفاتی که در حوزه مهندسی کشور رخ می‌دهد، نیز باید در اولویت قرار گیرد. این عضو سازمان نظام‌مهندسی افزود: فردی که در شهرداری‌ها یا سایر نهادهای دولتی مشغول کار است، نباید همزمان با آن شغل دیگری در سازمان‌های نظام‌مهندسی داشته باشند، زیرا عملکرد سازمان را در حوزه ساخت‌وسازها زیر سؤال می‌برد. سهرابی‌پارسا با بیان اینکه این قانون نیازمند بازنگری مجدد است، تصریح کرد: بارها در مجامع مهندسی این موضوع را مطرح کردیم، اما هربار با مخالفت مهندسان شاغل در سازمان مواجه شدیم، باید این موضوع نهادینه شود که کارکنان امکان رسیدگی و نظارت بر وظایف محوله سازمانی را که از حساسیت بیشتری برخوردار است ندارند. وی اظهار داشت: در حال حاضر ارائه خدمات مهندسی در رده شغلی صدم و هزارم یک مهندس شاغل قرار گرفته و به آن اصطلاحا به‌عنوان «آب‌باریکه» در کنار دریافتی‌های خود می‌نگرند. رئیس دفتر نمایندگی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان تهران جنوب گفت: حال‌آنکه برخی دیگر از مهندسان که در سامانه ارجاع کار ثبت‌نام کردند، از یک سال گذشته تاکنون کاری به آنان ارجاع نشده و در جای دیگری نیز شاغل نیستند. سهرابی‌پارسا گفت: از مهندسان خواسته می‌شود دانش مهندسی آنان به‌روز باشد، این در شرایطی امکان‌پذیر است که کاری ارجاع شود تا به آن نه به‌صورت شغل، بلکه به‌صورت حرفه نگاه شود. وی گفت: به نظر می‌رسد همواره از زاویه‌ای به قوانین نگاه می‌شود که منافعی نیز در آن دخیل باشد. متأسفانه به دلیل رانتی که دوشغله‌ها و چندشغله‌ها در اختیار دارند پروژه‌های کلان را به‌راحتی به خود اختصاص می‌دهند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه