هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > وزارت راه و شهرسازی 1394/10/19

پاسخ مسولان به کمپین ممنوعیت چند شغله‌ها


پاسخ مسولان به کمپین ممنوعیت چند شغله‌ها

کمپین «کشوری حمایت از نامه رئیس سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان » که با اظهارنظرهای مهندسان در قالب یک پروندهخبری صدای جامعه مهندسی کشور در مخالفت با «صدور پروانه اشتغال برای کارکنان بااشتغال تما موقت دولتی » در شماره پیشین نشریه منتشر شد، این بار با اظهارنظرهای مسئولان،مجلس شورای اسلامی و کارشناسان داغ‌تر شد.به گزارش پیام ساختمان ، مدیرکل دفترسازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرف های وزارت راه و شهرسازی به عنوان اصلی‌ترینمتولی به این کمپین واکنش نشان داد. منوچهر شیبانی‌اصل در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان،در واکنش مثبت به این اقدام مهندسان، گفت:تأکید بر اشتغال تما م وقت مهندسان و کاردا ن‌هادر ساخت و سازهای روستایی و شهری به صورت یک حرفه، بحث کاملا مطنقی و صحیحی است.منوچهر شیبان یاصل افزود: من هم به عنوان یک مهندس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان از پیشنهاد فعالیت یک مهندس حرف‌های دارای پروانه اشتغال به کار به‌صورت تمام وقت استقبال می‌کنم.ادامه این پرونده را با محوریت سه موضوع: «نظارت بر مهندسان چند شغله، چراغ سبز مجلس به کمپین و حذف مهندسان دو شغله » در هفته‌نامه پیام ساختمان بخوانید.هفته‌نامه پیام ساختمان را هر شنبه از کیوسک‌های روزنامه فروشی سراسر کشور بخواهید.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه