1394/10/16

خروج غیرتورمی از بازار مسکن

خروج غیرتورمی از بازار مسکن

طبق گزارشات و آمارهای موجود هم اکنون حدود 500 هزار واحد آپارتمتن خالی در شهر تهران موجود است. اگر متوسط متراژ این واحدها را 100 متر در نظر بگیریم معادل پنجاه میلیون متر مربع آپارتمان خالی فقط در شهر تهران موجود است و اگر در ادامه ارزش متوسط این واحدها را به ازای هر مترمربع فقط 4 میلیارد تومن فرض کنیم برابر با دویست هزار میلیارد تومن سرمایه انباشت در شهر تهران بلوکه شده است که مبلغی نزدیک به کل بودجه کشور ایران در سال 1388 می‌باشد....ادامه‌ی این مطلب را می‌توانید در هفته‌نامه پیام‌ساختمان مطالعه کنید.هفته‌نامه پیام ساختمان هر شنبه در روزنامه‌فروشی‌های سراسر کشور.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه