هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > ساختمان > معماری و دکوراسیون 1394/10/13 آرامش بصری و زیبایی مناظر و مبلمان شهری همواره در اولویت برنامه های زیباسازی شهرداری است

حال زمین خوب است اما تو باور نکن!

آرامش بصری و زیبایی مناظر و مبلمان شهری همواره در اولویت برنامه های زیباسازی شهرداری بوده و بسیار مورد توجه قرارگرفته است تا آنجا که می تواند به عنوان حقوق شهروندی مطرح باشد.


حال زمین خوب است اما تو باور نکن!

آرامش بصری و زیبایی مناظر و مبلمان شهری همواره در اولویت برنامه های زیباسازی شهرداری بوده و بسیار مورد توجه قرارگرفته است تا آنجا که می تواند به عنوان حقوق شهروندی مطرح باشد. بنابراین باید از هرآنچه که موجب برهم زدن زیبایی و آرامش بصری شهروندان شود، جلوگیری کرد. تخلیه خاک و نخاله در معابر و گذرگاه‌های سطح شهر از یک سو باعث به‌وجود آمدن مناظری زشت و نازیبا در محیط شهری شده و چشم هر بیننده‌ای را می‌آزارد، از سوی دیگر هزینه‌های هنگفت مالی را برای پاکسازی مجدد در بردارد. این روزها با توجه به حجم روزافزون مواد و زباله هاي شهري به ويژه نخاله‌هاي حاصل از تخريب ساختمان ها و بافت‌هاي فرسوده شهري که مشکلات فراواني را در شهرهاي بزرگ به وجود آورده است، می توان به مشكلات زيست محيطي آن نیز اشاره داشت كه در اثر دفع غير اصولي اين مصالح، پديد آمده و توجه پژوهشگران در راستاي بازيافت اين مواد را به خود جلب كرده است.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه