هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1394/10/13

سهمیه بندی آزمون بهانه ای برای ریزش مهندسان

ضو سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه، گفت: خواستار این هستیم که اعضای غیرشاغل دراولویت قرار بگیرند و دست دوشغله‌ها و چند شغله‌ها از پروانه اشتغال به کار کوتاه شود.


سهمیه بندی آزمون بهانه ای برای ریزش مهندسان

عضو سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه، گفت: خواستار این هستیم که اعضای غیرشاغل دراولویت قرار بگیرند و دست دوشغله‌ها و چند شغله‌ها از پروانه اشتغال به کار کوتاه شود. به گزارش پیام ساختمان، رامک بیاتی افزود: هیچ جای دنیا رسم نیست مهندسی که در ارگان دیگری شاغل بوده بتواند از پروانه اشتغال به کار خود نیز استفاده کند. در حال حاضر بسیاری از مهندسانی که عضویت هیئت علمی دانشگاه یا کارشناس دادگستری دارند، در کنار یک شغل دائمی از پروانه اشتغال به کار خود نیز استفاده می کنند. وی ادامه داد: حال آنکه تنها درآمد بسیاری از جوانان و فارغ التحصیلان پروانه اشتغال به کار سازمان نظام مهندسی است. مطمئنا اگر دست اینگونه افراد کوتاه شود اوضاع بازار کار خیلی بهتر خواهد شد. این عضو سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه گفت: به‌رغم این مشکلات، اکنون نیز تصمیم دارند از مسیر سهمیه بندی آزمون ورود به حرفه مهندسان فرصت‌های شغلی را محدودتر کنند، از طرف دیگر کسانی همچون کارکنان شهرداری با نظام مهندسی با رانت خواری و فسادهای مالی پروژه‌های بزرگ و سودآور را در انحصار خود می گیرند. بیاتی با بیان اینکه اگر قانون اصلاح شود و دست این افراد کوتاه شود طبیعتا جوانان بیکار بیشتری وارد بازار کار می شوند، افزود: در شهر ما ارجاع کار از سوی سازمان صورت می گیرد اما متاسفانه دوشغله‌هایی که رانت دارند و بده بستان دارند پروژه‌ها را می گیرند. به گفته وی طبیعتا مهندسی که به جهت دوشغله بودن بازدهی و ظرفیت‌های کمی‌ دارد نمی‌تواند مشکلات نظام را حل کند اما مهندسی که تنها شغل و منبع درآمد وی فعالیت درقالب نظام مهندسی است، فردی حرفه‌ مند بوده و آماده پذیرش مسئولیت خود در قبال وظیفه محوله است. وی تاکید کرد: ما امیدی به حمایت از اعضای هیئت مدیره سازمان‌ها نداریم به این دلیل که خود چندشغله هستند، اما موج سراسری پیوستن به کمپین کشوری «حمایت از نامه رئیس سازمان نظام‌مهندسی استان هرمزگان» که هر روز زیادتر می شود، جای امیدواری دارد و بنا شده هر شهر توماری را امضاء کرده و به تهران ارسال کند؛ پس از آن گام‌های بعدی را برمی داریم.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه