1394/10/13

رانت بزرگ شاغلین کارمند در نظام مهندسی

یک عضو سازمان نظام‌مهندسی استان سمنان با بیان اینکه بحث تخلف دو شغله بودن افراد در نظام‌مهندسی و دستگاه‌های اجرایی چند سالی است که مطرح است، گفت: در این راستا فرایندی در سیستم شهرداری در جریان است که منجر به رانت شده است.

رانت بزرگ شاغلین کارمند در نظام مهندسی

یک عضو سازمان نظام‌مهندسی استان سمنان با بیان اینکه بحث تخلف دو شغله بودن افراد در نظام‌مهندسی و دستگاه‌های اجرایی چند سالی است که مطرح است، گفت: در این راستا فرایندی در سیستم شهرداری در جریان است که منجر به رانت شده است. دیده می‌شود فرد در کمیسیون پارکینگ است و نقشه‌ها را بررسی و تأیید می‌کند در کمیسیون پیشنهادات و ماده 5 هم حضور دارد. به گزارش پیام ساختمان، به گفته ابوالفضل عزیزی، بعضاً امضای یک شخص با مسئولیت‌های متفاوت پای یک نقشه دیده می‌شود. این در حالی است که طبق بند «د» قانون نظام‌مهندسی تخلف است اما انجام می‌شود. به‌عنوان‌مثال براي اخذ مجوز پروژه‌هاي بزرگ و تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 از سوی برخی مدیران رانت‌های این‌چنینی به‌واسطه داشتن مسئولیت به وجود آمده است. این مهندس عضو سازمان نظام‌مهندسی افزود: بنابراین به تصور من فضای این صنعت طی چند سال اخیر بسیار نامطلوب و منفی بوده هم از نگاه کارفرما و هم مالکین، همین‌طور ما مهندسان که به دلیل دست داشتن برخی در مسئولیت‌های مختلف و رانت‌هایی که نمی‌توان با آن مقابله کرد علاوه بر دیدی منفی، حق‌وحقوق ما نیز نادیده گرفته شده است. عزیزی گفت: مشاغل آزاد که به‌واسطه تخصص خود جذب حوزه کاری مرتبط شده است وقت رسیدگی به حوزه امور شغل دوم مهندسی را ندارد، به نظر می‌رسد کسانی که این قانون را تدوین کردند خود کارمند بودند و نخواستند از این قانون محروم شوند. قانون می‌گوید افرادی که در رده شاغلین آزاد هستند می‌توانند یک و نیم برابر پروژه کاری بگیرند، برای مثال اگر ظرفیت کاری ما 20 هزار متر است فقط می‌توان از 20 درصد ظرفیت کاری استفاده کرد، یعنی محدودشده به 4 هزار متر، حال موضوع اینجاست، که برای کسی که کارمند نهاد دیگری است، حتی اگر تعرفه جاری برای مثال متری 10 هزار تومان باشد، فرد دو شغله با30 درصد تعرفه تعیین‌شده کار را امضا می‌کند چراکه در کسب درآمد روی شغل اول خود حساب می‌کند و اخلاق حرفه‌ای هم برای او مهم نیست. اما کسی مثل بنده که به‌عنوان شاغل آزاد متکی به همین درآمد است و پایند به اخلاق حرفه‌ای نمی‌تواند به‌راحتی دست به صوری کاری بزند. علاوه بر اینکه برای شاغلین کارمند، کار صوری است و منجر به رانت و امضاءفروشی شده است؛ چراکه وقت ندارد در پروژه‌های ساختمانی حضور یابد و کار مهندسی و اجرایی انجام دهد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه