هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1394/10/10

پدرخوانده کیست؟!

بسیاری از مهندسان استان تهران در گروه‌های مجازی عنوان می‌کنند خیلی از کار‌ها با «مشارکت پدرخوانده» انجام می‌شود. یا اینکه باز هم «دست پدرخوانده» در کار است. تکرار مداوم عبارت پدرخوانده در ادبیات مهندسان، ما را بر آن داشت تا به دنبال پدرخوانده برویم.


پدرخوانده کیست؟!

این روز‌ها شاهد انحراف وحشتناک در قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان هستیم. انحرافی که بیش از هر چیز ناشی از سودجویی عده‌ای خاص برای مطامع شخصی است تا تبر بر ریشه قانون و درخت مهندسی زده شود. مشارکت حدود 9 درصدی مهندسان در هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام‌مهندسی نیز ثابت کرد جامعه هدف انگیزه‌ای برای شرکت در سرنوشت خود ندارد چراکه شاهد بی‌قانونی، بی‌عدالتی و البته لابی‌های برخی گروه‌ها هستند. گرو‌‌ه‌هایی که در زمان انتخابات نیرو‌های خود را علم می‌کنند و پس از پیروزی به مراد دلشان که همان ارجاع کار خارج از ضوابط است، می‌رسند. راه و شهرسازی، پدرخوانده نیست! بسیاری از مهندسان استان تهران در گروه‌های مجازی عنوان می‌کنند خیلی از کار‌ها با «مشارکت پدرخوانده» انجام می‌شود. یا اینکه باز هم «دست پدرخوانده» در کار است. تکرار مداوم عبارت پدرخوانده در ادبیات مهندسان، ما را بر آن داشت تا به دنبال پدرخوانده برویم. در ابتدا به اشتباه وزارت راه و شهرسازی را به دلیل مسئولیت نظارت بر سازمان نظام‌مهندسی ساختمان پدرخوانده می‌دانستیم؛ یعنی پدر معنوی نظام‌مهندسی اما شواهد و قرائن اثبات کرد که پدرخوانده هیچ ربطی به وزارت راه و شهرسازی و نهاد‌های دولتی ندارد. نمایندگان پدرخوانده در هیئت‌مدیره پیگیری از مهندسان باسابقه ما را به سرنخ‌های جالبی رساند. پدرخوانده انجمنی متشکل از مهندسان است که اعضای آن در دو زمینه صلاحیت کار دارند. این انجمن با وجود اینکه اسم صنفی را با خود یدک می‌کشد اما در هر دوره، نمایندگانی در هیئت‌مدیره استان تهران دارد. نفوذ هیئت‌مدیره این انجمن در هیئت‌مدیره دوره گذشته استان تهران به حدی بود که به جرأت می‌توان گفت بیش از 30 درصد کار بخش نظارت به افراد زیرمجموعه انجمن رسید در حالی که بسیاری از مهندسان به دلیل بیکاری به دنبال شغل‌های کاذب رفتند. متن کامل این گزارش در نشریه شماره 237 پیام ساختمان به جاپ می رسد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه