هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > انبوه سازان ، پیمانکاران و تعاونی ها 1394/10/09 مجمع عمومی کانون انبوه‌سازان با حضور اعضای هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان 17استان‌ برگزار شد.

انبوه‌سازان با انبوهی از پیشنهاد

آیین نامه تشخیص صلاحیت انبوه سازان که در قالب یک دستورالعمل و شیوه‌نامه نوشته به دفتر دکتر مظاهریان و شیبانی ارسال شد.


انبوه‌سازان با انبوهی از پیشنهاد

مجمع عمومی کانون انبوه‌سازان با حضور اعضای هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان 17استان‌ برگزار شد. جمشید برزگر رییس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران در مجمع عمومی اعلام کرد: در نشستی که اخیرا با وزیر راه‌و شهرسازی داشتیم، قانون پیش‌فروش که سد بزرگی برای فعالیت انبوه سازان است، مطرح شد و همچنین برای ساماندهی این صنف آیین نامه تشخیص صلاحیت انبوه سازان که در قالب یک دستورالعمل و شیوه‌نامه نوشته به دفتر دکتر مظاهریان و شیبانی ارسال شد. به گفته امیری راد عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان مرکزی، دولت باید بازار مالی را سر و سامان بدهد چون به دنبال آن مشکلات مسکن حل خواهدشد. زورقچیان عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان مازندران معتقد است بسته‌ پیشنهادی که دولت برای خروج از رکود مسکن اعلام کرده بسته کاملی نیست. گفتگوی کامل اعضای هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان برخی استان‌ها را در شماره 237 نشریه پیام ساختمان می‌خوانید.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه