1394/10/07

واگذاری اختیارات نظام مهندسی به شهرداری

اگر قرار است اصلاحاتی انجام دهیم نباید ساختار را به هم بریزیم؛ بلکه باید آن را اصلاح کنیم، نه اینکه بخش بزرگی از نظارت را به شهرداری واگذار کنیم.

واگذاری اختیارات نظام مهندسی به شهرداری

شورای مرکزی بر اساس قانون، وظیفه سیاست‌گذاری در امور سازمان نظام‌مهندسی را بر عهده دارد و به‌نوعی نخ تسبیحی است که باعث انسجام عملکرد استان‌ها می‌شود؛ بنابراین نقش ‌انکارناپذیری در هدف‌گذاری سازمان‌های نظام‌مهندسی دارد. پیام‌ساختمان در رابطه با چالش‌های پیش روی سازمان‌های نظام‌مهندسی به سراغ حجت‌الله عامری، عضو شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی رفته و از او در مورد مسائلی مانند طرح ارجاع کار نظارت اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، از محاکمه متخلفان پرسید. مشروح این گفتگو در ادامه آمده است. پیام ساختمان: نظرتان در مورد تغییرات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان چیست؟ هنوز اصلاحات، شکل قانونی به خودش نگرفته است؛ چراکه باید در هیئت دولت تصویب شود. ما با خیلی از بخش‌هایی که اصلاح‌شده موافق نیستیم. به عقیده من در اصلاح مبحث دوم به‌نوعی وزارتخانه به گذشته برگشته است. بدین معنی که بخشی از کار‌ها که قبل از تأسیس نظام‌مهندسی در اختیار شهرداری‌ها بود، مجدد به آن‌ها واگذار می‌شود. درحالی‌که سپردن کار‌ها به شهرداری در گذشته انجام شده و پاسخ مناسبی صورت نگرفته است و اصلاً فلسفۀ تأسیس نظام‌مهندسی ناکارآمدی شهرداری بود. پیام ساختمان: دقیقاً با چه بخش‌هایی موافق نیستید؟ سال‌هاست که تجربه کسب کرده‌ایم و تاکنون شش دوره هیئت‌مدیره را در سازمان‌های نظام‌مهندسی شاهد بوده‌ایم. به نظر من اگر قرار است اصلاحاتی انجام دهیم نباید ساختار را به هم بریزیم؛ بلکه باید آن را اصلاح کنیم، نه اینکه بخش بزرگی از نظارت را به شهرداری واگذار کنیم. متن کامل این گفتگو در نشریه شماره 237 پیام ساختمان به چاپ می رسد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه