هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1394/10/05 برای سومین بار

تجمع مهندسان مقابل وزارت راه و شهرسازی

امروز، پنجم دی ماه جمعی از مهندسان در اعتراض به مصوبه 25 مرداد 94 برای سومین بار در مقابل وزارت راه و شهرسازي تجمع کردند.


تجمع مهندسان مقابل وزارت راه و شهرسازی

امروز، پنجم دی ماه جمعی از مهندسان در اعتراض به مصوبه 25 مرداد 94 برای سومین بار در مقابل وزارت راه و شهرسازي تجمع کردند. به گزارش پیام ساختمان فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته با در دست داشتن نوشته‌هایی با مضمون «چه کسی جوابگوی 5 سال تلاش شبانه روزی فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته است؟!» اعتراض خود را نشان دادند. لازم به ذکر است قبلا هم فارغ‌التحصیلان کارشناسی مهندسی به دلیل آخرین مصوبه وزارت راه و شهرسازی مبنی بر منع شرکت در آزمون نظام مهندسی برای فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته دوبار دیگر تجمع کرده‌اند. این تجمع اعتراضی به دنبال آخرین مصوبات كميسيون هم ارزي رشته‌ها و تبصره 2 ماده 7 قانون نظام‌مهندسی و كنترل ساختمان مبنی بر نوع پروانه اشتغال به كار (اعم از اصلي يا مرتبط) بر اساس عنوان مدرك تحصيلي دانشگاهي، از دفتر سازمان‌هاي مهندسي و امور بين‌الملل وزارت راه و شهرسازي برگزارشده است.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه