1394/10/05

پرونده خبری «جزئیات الزام مجری ذیصلاح»

چند سالی است که سازمان نظام مهندسی ساختمان، برای کوتاه کردن دست افراد غیرمتخصص یا به قولی بساز و بفروش ها از صنعت ساخت و ساز، اجرای قانونی به نام مجریان ذیصلاح را در دستور کار قرار داده است.

پرونده خبری «جزئیات الزام مجری ذیصلاح»

چند سالی است که سازمان نظام مهندسی ساختمان، برای کوتاه کردن دست افراد غیرمتخصص یا به قولی بساز و بفروش ها از صنعت ساخت و ساز، اجرای قانونی به نام مجریان ذیصلاح را در دستور کار قرار داده است. به موجب این قانون ساختمان ها باید توسط مجری ذیصلاح سازمان نظام مهندسی که اخیرا در پیش نویس بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به "پیمانکار ساخت" تغییر نام یافته صلاحیت اجرای آن تایید شود. به این معنی که مجری باید در تمامی مراحل کار ساخت و اجرا حضور کامل داشته باشد و تمامی مراحل اجرایی صرفاً باید توسط مجری که خود نیز باید تحصیلات کارشناسی و مدرک مهندسی عمران یا معماری داشته باشد، مورد اجرا و مدیریت قرار بگیرد. با این وصف، از آنجایی که این موضوع مسئولیت‌های سنگینی را مطابق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، بر دوش پیمانکار ساخت و مجری قرار داده و بر حضور مجری ذیصلاح به عنوان ضرورتی انکارناپذیر بر ساخت و سازهای شهری تاکید کرده است؛ نشریه پیام ساختمان در این شماره در قالب یک پرونده خبری و گفتگو با متولیان آن به جزئیات تغییرات و اقدامات انجام شده در مفاد این قانون پرداخته است. خوانندگان و مهندسان علاقمند به مبحث «مجریان ذیصلاح» که یکی از دغدغه‌های اصلی در بحث سازندگان مسکن و ساختمان است می‌توانند در شماره جدید نشریه پیام ساختمان (236) این پرونده را در سرفصل‌های متفاوت وجالب‌توجهی با عناوین" پیمانکار ساخت یا مجری ذیصلاح-چراغ سبز به مجری ذیصلاح و مجری ذیصلاح، پیش‌نیاز ساخت و ساز " بخوانند.هفته‌نامۀ پیام‌ساختمان، تازه‌های اخبار ساختمان، ساخت و ساز و معماری و بازار مسکن، هر شنبه در روزنامه‌فروشی‌های سراسر کشور

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه