1394/10/02

تعویق دوباره رونمایی از ضوابط بلندمرتبه سازی

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، گفت: نهایی شدن ضوابط ساخت بناهاي بلند منوط بر اطمینان از قابلیت اجرایی شدن آن است.

تعویق دوباره رونمایی از ضوابط بلندمرتبه سازی

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، گفت: نهایی شدن ضوابط ساخت بناهاي بلند منوط بر اطمینان از قابلیت اجرایی شدن آن است. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، پیش تر مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی در نشستی خبری از رونمایی پیش‌نویس چندبار اصلاح شده ضوابط بلندمرتبه‌سازی در تهران در دومین همایش بناهای بلند خبر داده بود، این در حالی است که نشست مرتبط با ضوابط بلندمرتبه سازی این کنفرانس، تنها محدود به گزارش های دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی از آخرین تغییرات و اصلاحات شد. پیروز حناچی در حاشیه دومین کنفرانس بناهای بلند در این باره گفت: تعیین زمان نهایی شدن این ضوابط به اعلام آمادگی شهرداری برای اجرای آن بر می گردد و مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی برای همه شهرداری های کشور قابل اجرا است. وی در خصوص تمکین شهرداری ها نسبت به مصوبات قانونی شورای عالی معماری تاکید کرد: نظام مدیریت شهری باید نسبت به اقداماتی که انجام می دهد جوابگو باشد. گفتنی است، پیش ‌نویس ضوابط بلند مرتبه ‌سازی در تهران، پس از چندبار رفت و برگشت بین مدیریت شهری و شورای‌ عالی شهرسازی و اعمال یکسری اصلاحات روی آن، سرانجام آماده بررسی نهایی شد و بنا بود در این کنفرانس از پیش نویس نهایی آن رونمایی شود.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه