هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > وزارت راه و شهرسازی 1394/09/28

بررسی آیین نامه ساخت بناهای بلند

حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی دومین کنفرانس بناهای بلند گفت: به جرأت می‌توانم بگویم همان‌طور که اولین کنفرانس بلندمرتبه‌سازی در سال گذشته مورد توجه کارشناسان و متخصصان قرار گرفت، دومین کنفرانس بناهای بلند هم مورد توجه قرار خواهد گرفت.


بررسی آیین نامه ساخت بناهای بلند

حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی دومین کنفرانس بناهای بلند گفت: به جرأت می‌توانم بگویم همان‌طور که اولین کنفرانس بلندمرتبه‌سازی در سال گذشته مورد توجه کارشناسان و متخصصان قرار گرفت، دومین کنفرانس بناهای بلند هم مورد توجه قرار خواهد گرفت. دکتر عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز حمایت خود را از برگزاری این کنفرانس اعلام کرده است و در روز افتتاح برپایی کنفرانس شرکت خواهد کرد. وی افزود: در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی درصدد بررسی آیین‌نامه ساخت بناهای بلند است و انتظار می‌رود که نتایج حاصل از دومین کنفرانس بناهای بلند بتواند با تاثیرگذاری بر این قوانین و مقررات، قدم در حل مشکلات این بناها بگذارد. مظاهریان خاطرنشان کرد: بخش‌های مختلفی از جمله شهرداری، بخش ساخت و ساز و به‌خصوص مردم نگران تدوین قوانین و مقررات ساخت بناهای بلند هستند و این کنفرانس فرصتی است که نه تنها گروه‌های خاص بلکه همه از آن منتفع شوند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه