هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > ساختمان > نمایشگاه و همایش 1394/09/18

برگزاری همایش مدیران جهادی توسعه ملی کشور

همایش توسعه ملی، با حضور معاونان و مشاوران وزارت خانه های کشور، مدیران ارشد، کارشناسان و استادان در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهیدبهشتی برگزار شد.


برگزاری همایش مدیران جهادی توسعه ملی کشور

همایش توسعهملی، با حضور معاونان و مشاوران وزارت خانه های کشور، مدیران ارشد، کارشناسان و استادان در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهیدبهشتی برگزار شد. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان؛ این همایش با هدف بررسی چالش ‌های پیش روی تحقق سیاست ‌های کلی توسعه ملی در کشور، ارائه تجربیات علمی و عملی در این حوزه و از تقدیر از برترین ‌های توسعه ملی کشور برپا شد. حسن طایی، مشاور وزیر در امور اقتصادی یکی از سخنرانان این همایش، با اشاره به اهمیت تدوین سند جامع گفت: علیرغم تزریق منابع مالی اقتصاد به نهادهای مختلف، حوزه های مختلف اقتصادی کشور هنوز نتوانسته ارزش قابل قبولی در زمینه تولید صنایع برخوردار شود. وی با بیان اینکه علیرغم تدوین برنامه ها و سیاست ها هنوز در زمره کشورهای در حال توسعه قرار نگرفته ایم، افزود: برای ارتقاء سطح توسعه یافتگی و تعامل مطلوب و سازمان یافته نیازمند افزایش سطح مهارتهای فردی و انسانی، ایجاد نظام اداری کارآمد و شکل گیری نظام یادگیری هستیم. براساس این گزارش تاکید بر راهکارهای موثر بنگاه های اقتصادی و آغاز جنبش توسعه ملی با رویکرد اقتصاد مقاومتی از جمله خلأهایی عنوان شد که باید در برنامه های خرد و کلان کشور مورد توجه قرار بگیرد. گفتنی است؛ در این همایش از مدیران برترین ‌های توسعه ملی کشور تقدیر به عمل آمد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه