هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1394/09/17 در اعتراض به لغو به کارگیری مجری ذی صلاح صورت گرفت؛

تجمع مهندسان جلوی شهرداری

جمعی از مهندسان با تجمع جلوی شهرداری تهران اعتراض خود را به لغو الزام استفاده از مجری ذی صلاح در ساخت و ساز‌ها علنی کردند.


 تجمع مهندسان جلوی شهرداری

جمعی از مهندسان با تجمع جلوی شهرداری تهران اعتراض خود را به لغو الزام استفاده از مجری ذی صلاح در ساخت و ساز‌ها علنی کردند. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، معترضان با در دست داشتن پلاکارد‌هایی با مضمون «زلزله در کمین است» و «اجرایی نمودن ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» مراتب اعتراض خود را به گوش شهردار تهران رساندند و از ایشان طلب همکاری کردند. لازم به ذکر است این برای نخستین بار نیست که تجمع اعتراضی به لغو الزام استفاده از مجری ذی صلاح برگزار می‌شود. چند ماه پیش هم جمعی از مهندسان با تجمع جلوی ساختمان شهرداری واقع در خیابان بهشت اعتراض خود را به شهرداری نشان دادند.لازم به ذکر است متن کامل این گزارش در نشریه شماره 234 پیام ساختمان به چاپ می رسد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه