هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > وزارت راه و شهرسازی 1393/03/21

طرح جامع برای توسعه صنعتی ساختمان

عبدالرضا فرید نایینی نایب رییس انجمن تولید کنندگان صنعتی مسکن در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان در رابطه با اولویت های کاری وزیر راه وشهرسازی پیشنهاد شده به مجلس در رابطه با بخش مسکن گفت:وزیر راه و شهرسازی پیشنهادی باید دو نوع کار کوتاه مدت و بلند مدت را انجام دهد. یکی از کارهای کوتاه مدت همین رسیدگی به مسکن مهر است که ممکن است اگر به آن نپردازد، ایجاد مشکل کند و راه حل آن هم در گرو تامین منابع است.


 طرح جامع برای توسعه صنعتی ساختمان

عبدالرضا فرید نایینی نایب رییس انجمن تولید کنندگان صنعتی مسکن در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان در رابطه با اولویت های کاری وزیر راه وشهرسازی پیشنهاد شده به مجلس در رابطه با بخش مسکن گفت:وزیر راه و شهرسازی پیشنهادی باید دو نوع کار کوتاه مدت و بلند مدت را انجام دهد. یکی از کارهای کوتاه مدت همین رسیدگی به مسکن مهر است که ممکن است اگر به آن نپردازد، ایجاد مشکل کند و راه حل آن هم در گرو تامین منابع است. وی افزود:باید مدل برد-برد برای قراردادهای مسکن مهر تعریف شود. در حال حاضر قراردادهای مسکن مهر به گونه ای شده که در نقاطی که زمین های گران قیمتی دارد ،انبوه سازانی که اجرای کار را بر عهده دارند ضرر می کنند و بهره برداران سودهای کلان می برند. نایینی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از پروژها متوقف مانده و با رکود این پروژه ها هزینه های بالاسری هم تحمیل می شود .وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد شده باید در کوتاه مدت از طریق تامین منابع و تعیین یک سری قرار دادهای برد-برد مسائل اولویت دار را حل کند. وی به کارهای بلند مدت اشاره کرد و گفت: در بلندمدت یکی از راهبردهای اساسی که وزیر آینده راه و شهرسازی حتما باید به آن توجه داشته باشد توسعه صنعتی ساختمان است. چرا که بخش ساختمان ما نه تنها ظرفیت پاسخگویی بازارهای داخلی را دارد،بلکه در منطقه و جهان هم می تواند حضور پیدا کند . نایینی قدم اول در این راه را تهیه نقشه راه و طرح جامع برای توسعه صنعتی ساختمان دانست وگفت: باید مشخص شود چه قدم هایی برداشته شود و تقسیم کارملی هم بشود.چون این کار نیازمند همکاری همه بخش ها از جمله نظام دانشگاهی است.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه